İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanlığı

İş hukuku ve sosyal güvenlik ile ilgili mevzuat konularında yazılı, sözlü ve elektronik posta yoluyla görüş verilmesi, Mevzuat değişikliklerinde insan kaynakları biriminin bilgilendirilmesi,

Asgari İşçilik Danışmanlığı

Asgari İşçilik hesaplanması, İhale konusu işler ve özel bina inşaatı işyerleri için İlişiksizlik Belgesi alınması, SGK Müfettiş ve Denetmenler tarafından işyeri kayıtlarının incelenmesi konusunda danışmanlık hizmetleri,

Yabancı Uyruklu Çalışma İzni

Yabancıların ikamet ve çalışma izinleri ile Bakanlık, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Emniyet İşlemleri hakkında danışmanlık hizmetleri, yabancıların ikamet sürelerinin izlenmesi, çalışma sürelerinin takibi,

Denetim Hizmetleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumunca gerçekleştirilecek müfettiş incelemesi, denetimlerde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinde işverene danışmanlık yapılması,

İnsan Kaynakları Danışmanlığı

İK Sisteminin kurulması, denetimi, raporlaması, Görev tanımlarının oluşturulması, Performans Değerlendirme Sistemlerinin oluşturulması, Ücret Sistemleri,

Sirküler Hizmeti

4857 sayılı İş Kanunu, 5953 sayılı Basın İş Kanunu, 854 sayılı Deniz İş Kanunu, 6536 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kapsamında sirküler hizmeti verilmesi,

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

İş güvenliği uzmanı, İşyeri hekimi, Risk analizi, Acil durum eylem planı, iş güvenliği eğitimi, Ağır ve tehlikeli işlerde çalışma raporu, Yıllık periyodik muayeneler,

Bordrolama Hizmetleri

Personel Bordro hizmetlerinin verilmesi, Şahıs bazında normal kazanç, fazla mesai, prim ve diğer ödenekler ile yasal kesinti ve net ödemeyi gösteren ücret tediye bordrolarının hazırlanması,

İdari Para Cezaları ve
Fark işçilik

İşveren, işletmeye kesilen idari para cezasını 15 gün içinde %25 indirimli olarak ödeyebilir, aynı zamanda dava açma hakkını da kullanabilir. Çevren; bu alanda Danışmanlığınızı yapar.

İş Kazası ve
Meslek Hastalığı

Çevren Danışmanlık; iş kazası sonucu sürecin yönetimini profesyonel olarak yaparken, işverene yüklenecek maliyetlerin azaltılması için önlemler alır. Takibi gerçekleştirir.

İşçi ve İşveren
Uyuşmazlık Çözümleri

Çevren Danışmanlık, işçi ve işveren arasında yaşanabilecek uyuşmazlığın tamım ve mahiyetini, uyuşmazlığın tasnifini ve tahlilini gerçekleştirir. Uyuşmazlığın çözüm yolları ve yerleri için Danışmanlığını sunar.

Resmi Kurum
Yazışmaları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu resmi yazışmalarını Çevren Danışmanlık sizler için yapar, süreci takip eder.

SGK Denetimlerine
Çevren ile Hazırlıklı Olun!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumunca gerçekleştirilecek müfettiş incelemesi ve denetimlerde (teftiş) yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinin organizasyonunda işverene profesyonel danışmanlık veriyoruz.

Neden Çevren Danışmanlık ?

Çevren İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanlığı olarak geçmiş deneyimlerimizden hareketle vereceğimiz hizmet çerçevesinde; işletmenizin işçilik maliyetlerini azaltmaya dönük çalışmalar yapıyoruz, işletmenizin idari para cezalarına maruz kalmaması için önlemler alıyoruz ve bakanlık ile ilgili birimlerinin denetimlerinde işletmenize eşlik ederek bu alanda var olan boşluğu profesyonel bir bakış açısıyla dolduruyoruz.

İşçilik Maliyetleri Planlaması
100%
Giderden Tasarruf Etme
100%
Denetim Hazırlıkları
100%
Yıllık Tecrübe
1
Mutlu Müşteri
1
Memnuniyet
1 %

Finansal Yükseliş

Güvenli ve doğru Danışmanlık, planlı gider tasarrufları

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik ile ilgili mevzuat konularında doğru ve planlı danışmanlık hizmeti ile giderlerinizde tasarufflar yaparak, işletmenizi finansal olarak büyütebilirsiniz.

Çevren Danışmanlık, verdiği geniş hizmet yelpazesi ile birlikte, yasa ve mevzuata uygun denetlemeleriyle ve raporlamalarıyla işletmenizi doğru adımlarla finansal olarak büyütmenizde çözüm ortağınız olan, profesyonel bir İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanlık firmasıdır.

YATIRIMIN GELECEĞİ

İş hukuku ve sosyal güvenlik ile ilgili mevzuat konularında Çevren Danışmanlık ile işletmenizin mali geleceğine katkıda bulunabilir, tasarruflar gerçekleştirebilir, yatırımlar yapabilirsiniz.

Çalışma hayatında oluşan farklılıklar, mevzuat değişiklikleri, teknoloji ve iletişimin gelişmesi ve işçi işveren anlaşmazlıkları uygulamada işyerlerine yeni sorunlar olarak dönüş yapmaktadır. İşçilik maliyetlerini azaltmaya dönük çalışmalar yapmak, idari para cezalarına maruz kalmadan önlemler almak ve denetimlerinde işletmelere eşlik ederek eksiklikleri tespit edilerek çözüm üretilmesi için profesyonel bir bakış açısıyla hizmet almak gerekmektedir.

Kadınların ve gençlerin işgücüne katılımını ve istihdamını artırmak, yeni istihdam yaratılmasını teşvik etmek, mesleki ve teknik eğitimi özendirmek, kalite ve etkinliğini artırmak amacıyla işyerlerinizden SGK, İŞ-KUR ve Hazinece verilen teşviklerin hangi personelin faydalanacağı, süresi ve hesaplanması profesyonel ekiplerce yapılmaktadır.

İşyerinizde kayıt ve belgelerin incelenerek 5510 sayılı ve 4857 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata uygunluk denetlemeleri yapılarak denetime hazır hala getirilmesi eksik belgenin giderilmesi ile doğacak olan idari para cezalarının önüne geçmeyi amaçlanmıştır.

Çevren Danışmanlık sayesinde İlave İstihdam Teşviki kullandık. Personel gider tasarruf çalışmalarından dolayı teşekkür ederim.

Buğra Öztekin

Teşvik Danışmanlğı

Sosyal Güvenlik Kurumunca gerçekleştirilen denetimlerden önce Çevren ile yaptığımız çalışmalar, denetimlerden artı puanla geçmemizi sağlarken, şirket politikalarımızın da yasal süreçlerle entegre olması sağladı.

Ahmet Kepez

Denetim Danışmanlığı

İşletmemde profesyonel ekibi ile İnsan Kaynakları Sistemi’nin kurulmasında emeği geçen Çevren Ailesi’ne sonsuz teşekkürler.

Hülya Akın

İnsan Kaynakları Danışmanlığı

Çevren Danışmanlık - Duyurular

İş ve Sosyal Güvenlik ile ilgili Kanunlar, Yönetmelikler ve Resmi Duyurular

+90 506 2048955

Çözüm Ortağınız Olmaya Hazırız
Bize Danışmaktan Çekinmeyin