Asgari İşçilik Danışmanlığı

Asgari İşçilik hesaplanması,

İhale konusu işler ve özel bina inşaatı işyerleri için İlişiksizlik Belgesi alınması,

Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş ve Denetmenler tarafından işyeri kayıtlarının incelenmesi konusunda danışmanlık hizmetleri,

Uzlaşma ve İtirazlar süresince danışmanlık hizmetleri verilmesini kapsamaktadır.