Bordrolama Hizmetleri

Personel Bordro Hizmetlerinin verilmesi,

Personel ücret bordrolarının hazırlanması,

Şahıs bazında normal kazanç, fazla mesai, prim ve diğer ödenekler ile yasal kesinti ve net ödemeyi gösteren ücret tediye bordrolarının hazırlanması,

Ödeme listelerinin ve elektronik ortamda banka disketlerinin hazırlanması,

Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin feshi ile ilgili hakların hesaplanması ve yasal kayıt ve belgelerin düzenlenmesi.