Denetim Hizmetleri

5510 sayılı yasa ve ilgili mevzuata uygunluk denetlemeleri ve raporlama,

4857 sayılı yasa ve ilgili mevzuata uygunluk denetlemeleri ve raporlama,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumunca gerçekleştirilecek müfettiş incelemesi ve denetimlerde (teftiş) yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinin organizasyonunda işverene danışmanlık yapılması.