İnsan Kaynakları Danışmanlığı

İnsan Kaynakları Sisteminin Kurulması, Denetimi, Raporlaması,

Görev Tanımlarının Oluşturulması,

Performans Değerlendirme Sistemlerinin Oluşturulması,

Ücret Yönetimi Sistemlerinin Oluşturulması,

Kariyer Planlama Sistemlerinin Oluşturulması,

Eğitim-Geliştirme Sistemlerinin Oluşturulması,

Ödül-Teşvik-Ceza Motivasyon Sistemlerinin Oluşturulması,

Şirket Politikalarına Uygun Yönetmelik ve Talimatların Hazırlanması,

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Konularında Genel ve Şirketlere Özel Eğitimler.