Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB)

İş güvenliği uzmanı,

İşyeri hekimi,

Risk analizi,

Acil durum eylem planı,

iş güvenliği eğitimi,

Ağır ve tehlikeli işlerde çalışma raporu,

Yıllık periyodik muayeneler,

Portör muayeneleri,

Temel Eğitimler,

Mobil Sağlık Hizmetleri.