Sirküler Hizmeti

4857 sayılı İş Kanunu, 5953 sayılı Basın İş Kanunu, 854 sayılı Deniz İş Kanunu, 6536 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kapsamında sirküler hizmeti verilmesi,

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası ile diğer sosyal güvenlik mevzuatı konularında sirküler hizmeti verilmesi,

İş Hukuku ve Sosyal Güvenliği ilgilendiren yasal zorunluluklardaki değişiklikler konusunda sirküler hizmeti verilmesi.