İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanlığı

İş hukuku ve sosyal güvenlik ile ilgili mevzuat konularında yazılı, sözlü ve elektronik posta yoluyla görüş verilmesi,

Mevzuat değişikliklerinde insan kaynakları biriminin bilgilendirilmesi,

İş Hukuku ve Sosyal Güvenliği konusunda sirküler hizmeti,

Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku ile ilgili davalarda şirket avukatlarına destek vermek, layihaların hazırlanmasında görüşlerini bildirmek, toplantılarda bulunarak görüşlerini bildirmek,

Avukatlık işlemlerinin tarafımızca üstlenilmesi durumunda Avukatlık hizmetlerinin yürütülmesi,

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Konusunda Denetim Hizmetleri,

Yabancıların ikamet ve çalışma izinleri ile Bakanlık/SGK ve Emniyet İşlemleri hakkında danışmanlık hizmetleri,

6356 Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Kapsamında Danışmanlık vb. hizmetleri vermektedir.

SGK teşvik işlemleri,

İşçi-işveren uyuşmazlıklarında teknik yardımda bulunmak, iş mevzuatı uyarınca işverenin dikkat etmesi gereken hususları yazılı ve sözlü olarak bildirmek,

Asgari İşçilik Hesaplamalarını yapmak ve SGK’dan ilişiksizlik belgelerinin alınması,

Fesih, İhbar, Kıdem, Yıllık İzin gibi Uygulama ve Mevzuata Uygunluk Danışmanlığı

İşveren ve İşçi Arasında Meydana Gelecek Uyuşmazlıkların Barışçı Yoldan Çözümü