Hizmetler

Hizmet Detayları

Eğitim Hizmetleri

İş Hukuku Eğitimi, Sosyal Güvenlik Eğitimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, İnsan Kaynakları Destek Eğitimi, İnsan Kaynaklarında İş ve Sosyal Güvenlik uygulamaları, İş hukuku...
Hizmet Detayları

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB)

İş güvenliği uzmanı, İşyeri hekimi, Risk analizi, Acil durum eylem planı, iş güvenliği eğitimi, Ağır ve tehlikeli işlerde çalışma raporu, Yıllık periyodik muayeneler, Portör...
Hizmet Detayları

Bordrolama Hizmetleri

Personel Bordro Hizmetlerinin verilmesi, Personel ücret bordrolarının hazırlanması, Şahıs bazında normal kazanç, fazla mesai, prim ve diğer ödenekler ile yasal kesinti ve net ödemeyi...
Hizmet Detayları

İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanlığı

İş hukuku ve sosyal güvenlik ile ilgili mevzuat konularında yazılı, sözlü ve elektronik posta yoluyla görüş verilmesi, Mevzuat değişikliklerinde insan kaynakları biriminin bilgilendirilmesi, İş...
Hizmet Detayları

Asgari İşçilik Danışmanlığı

Asgari İşçilik hesaplanması, İhale konusu işler ve özel bina inşaatı işyerleri için İlişiksizlik Belgesi alınması, Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş ve Denetmenler tarafından işyeri kayıtlarının...
Hizmet Detayları

Yabancı Uyruklu Çalışma İzni

Yabancıların ikamet ve çalışma izinleri ile Bakanlık/SGK ve Emniyet işlemleri hakkında danışmanlık hizmetleri.
Hizmet Detayları

Denetim Hizmetleri

5510 sayılı yasa ve ilgili mevzuata uygunluk denetlemeleri ve raporlama, 4857 sayılı yasa ve ilgili mevzuata uygunluk denetlemeleri ve raporlama, Çalışma ve Sosyal Güvenlik...
Hizmet Detayları

Sirküler Hizmeti

4857 sayılı İş Kanunu, 5953 sayılı Basın İş Kanunu, 854 sayılı Deniz İş Kanunu, 6536 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kapsamında sirküler...
Hizmet Detayları

İnsan Kaynakları Danışmanlığı

İnsan Kaynakları Sisteminin Kurulması, Denetimi, Raporlaması, Görev Tanımlarının Oluşturulması, Performans Değerlendirme Sistemlerinin Oluşturulması, Ücret Yönetimi Sistemlerinin Oluşturulması, Kariyer Planlama Sistemlerinin Oluşturulması, Eğitim-Geliştirme Sistemlerinin Oluşturulması,...